در حال حاضر استفاده از رمز عبور یکبار مصرف  یک امر اختیاری است و اجباری درفعالسازی آن نیست 

برای فعال کردن رمز عبور یک بار مصرف  نیازی به تماس یا مراجعه حضوری نمیباشد.

افرادی که علاقه‌مند به فعال‌سازی رمز عبور یک‌بار مصرف هستند، می‌توانند از طریق ورود به 

silver.daliranbroker.com/login

← کلیک بر روی بخش پروفایل ← انتخاب گزینه ویرایش ← نسبت به فعال‌سازی رمز عبور یکبار مصرف(ورود دو مرحله‌ای) اقدام کنند.

 

   برای فعالسازی رمز عبور یک بار مصرف 2 روش پیامکی و فعالسازی از طریق نرم افزار وجود دارد: