جهت ثبت نام در سامانه سجام از طریق لینک زیر در سجام ثبت نام نمایید و پس از دریافت کد پیگیری ده رقمی سجام، از طریق لینک دوم نسبت به احراز هویت الکترونیکی سجام اقدام نمایید و منتظر دریافت پیامک حاوی کدبورسی خود در کمترین زمان باشید.

 

 

 

 

 

 

 

پس از تایید احراز هویت و دریافت پیامک حاوی کدبورسی، میتوانید جهت سرمایه گذاری در بازارسرمایه از طریق لینک زیر نسبت به افتتاح حساب غیرحضوری در کارگزاری دلیران پارس اقدام نمایند.